dimarts, 14 de juny de 2011


AUTOPROTECCIÓ DAVANT DELS INCENDIS FORESTALS

Com cada estiu, a Catalunya, a causa del seu clima mediterrani, es poden produir incendis forestals que poden afectar el desenvolupament normal de la vida quotidiana dels ciutadans i les ciutadanes.

Davant d’aquest fenomen és convenient extremar les precaucions i conèixer quines són les mesures de prevenció i els comportaments adequats que podem adoptar per evitar els possibles riscos i perills.
És per això que la Generalitat de Catalunya edita cada any el material divulgatiu que us trametem, en què s’informa sobre les mesures de prevenció que podeu prendre davant les diferents situacions de risc.

Us facilitem aquesta informació perquè, quan ho considereu convenient, trameteu aquests missatges d’autoprotecció al vostre alumnat. Podeu també trobar aquesta informació i d'altra sobre la prevenció del risc davant dels incendis forestals a la pàgina web www.gencat.cat/interior/riscos/incendis_forestals.htm.

Us agraïm la vostra col·laboració perquè tots i totes puguem gaudir del nostre entorn amb molta més seguretat.

Cordialment,

Manel Pardo Sabart Meritxell Ruiz Isern
Director general de Protecció Civil Directora general d’Atenció a la Família i
Comunitat EducativaBarcelona, juny de 2011.