CALENDARI ESCOLAR
Les jornades no lectives són les que marca el calendari oficial, a més dels festius locals i de lliure disposició.
Les classes comencen el 12 de setembre de 2016 i acaben el 21 de juny de 2017.

Vacances i festius:
Festius de lliure disposició: 31 d'octubre de 2016, 5 de desembre i 27 de febrer de 2017.
Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017, ambdós inclosos.
Setmana Santa: del 10 al 17 d'abril de 2017, ambdós inclosos.

Festa Major: 5 i 6 de juny de 2017
Jornada intensiva (de 9h a 13h): el 22 de desembre de 2016, i del 7 al 21 de juny de 2017.