dilluns, 12 de setembre de 2011

Benvolgudes famílies,
Hem començat el curs 2011-2012 i el Claustre de Mestres us dóna la benvinguda.


  • Us comuniquem que ja ha sortit la convocatòria de les beques de llibres de text i material didàctic. Podeu passar per Secretaria a recollir els impresos.
  • També podeu omplir-los per internet i imprimir-los per entregar-los a l'escola (http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament)
  • El termini de presentació: 30 de setembre de 2011


La Direcció de l' Escola LACUSTÀRIA

Llagostera, 12 de setembre de 2011