dimarts, 22 de novembre de 2011

Protecció civil

En l’àmbit de la protecció civil el Departament, a través de la Direcció General de Protecció Civil, estableix les directrius del servei d’atenció de trucades d’urgència 112 i organitza, coordina i supervisa el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). A través del CECAT informa a la població de cóm actuar i autoprotegir-se en situacions de risc i emergència, com ara accidents i catàstrofes naturals. També, elabora i gestiona els plans d’emergència de protecció civil i impulsa la seva implantació mitjançant simulacres i els plans d’actuació dels cossos operatius i d’emergència.

Des d’aquest apartat podeu informar-vos de les actuacions anteriors i molt especialment dels consells de seguretat i mesures d’autoprotecció en cas d’emergència, dels plans d’emergència vigents, de la normativa i procediments vigents en matèria de plans d’autoprotecció, de la formació en l’àmbit de la protecció civil i de les notícies que genera la Direcció General de Protecció Civil.