dilluns, 9 de setembre de 2013


L’escola, des de sempre, es planteja com ensenyar millor els nens i nenes. En cada època pren el camí que creu més convenient per aquest procés d’ensenyament aprenentatge. Estem en una època de grans canvis i tots de forma molt ràpida. No podem afrontar nous temps amb esquemes passats.
La societat canvia i l’escola també ha de canviar

A l’escola Lacustària fa temps que estem en un procés de canvi de metodologies de treball.

Aquest procés ens esperona a acompanyar els nens i nenes en el camí de l’aprenentatge aconseguint que ells en siguin els protagonistes i, a millorar la nostra tasca docent.

Un any més iniciem el curs amb renovades forces i il·lusions. Desitgem compartir amb tots vosaltres el camí que ens ha de portar a aconseguir el màxim desenvolupament dels nens i nenes com a persones d’una nova societat culta, justa i solidària.