dilluns, 6 de març de 2017

Formació dirigida a pares i mares 
Promovent la parentalitat positiva 
Consorci de Benestar Social Gironès Salt 

Dies: els dimecres del 19 d’ abril al 24 de maig de 2017 
 Horari: 15:00 a 16:45h 
Lloc: Escola Lacustària 
20 places (Es tindrà en compte l’ordre d’inscripció) 

Contingut del taller:
Sessió 1 Ens coneixem. El nostre relat . Estils Educatius. 
Sessió 2 El vincle com a eix fonamental de la criança. 
Sessió 3 Ecologia familiar. Els límits, la negociació, els gelos. 
Sessió 4 Resolució de conflictes dins de la família. La parentalitat positiva. 
Sessió 5 Les emocions. El desenvolupament emocional. 
Sessió 6 Eines per millorar la comunicació. Resum i tancament del taller. 

Formador: Joan Josep Barrera Pérez, Educador Social, especialista en resolució de conflictes familiars i educatius del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. 

Inscripcions a la Secretaria de l’escola 
Horari: de 9.00h a 13.30h