divendres, 30 de setembre de 2016

Bloc: "L'edcucació avui"

Dins el Projecte Educatiu de Centre ens proposem potenciar la participació de les famílies en la vida i els projectes del centre.

Per això hem creat un bloc amb l'interès de facilitar el camí que fem, famílies i escola, vers l'objectiu que tenim en comú: l'educació dels nostres infants.
Trobareu sempre l'enllaç a l'esquerra d'aquest bloc.