dimarts, 15 de gener de 2013

Resultats de les eleccions de renovació del Consell Escolar del centre, sector famílies

ILHAM EL MOJAHED DAHMAN         32 VOTS
BELÉN MALDONADO GUERRERO    77 VOTS
ISABEL MIQUEL RIERA                      86 VOTS

Felicitem les 2 candidates escollides i la que quedarà com a reserva.
Destaquem la participació de les famílies ja que s'ha aconseguit doblar la de les eleccions anteriors.