dimecres, 13 de febrer de 2013

Convocatòria d'ajuts individuals de desplaçament (AID)

INFORMACIÓ
2.1. Poden sol·licitar ajut:
2.1.1. Els alumnes escolaritzats en centres escolars públics de primària i secundària de la comarca que tinguin el seu domicili com a mínim a 3 Km del centre escolar, quan aquest centre sigui el pertinent d'acord amb el mapa escolar.
Quan tinguin al seu abast un servei de transport escolar col·lectiu, la distància es comptarà del domicili a la parada més pròxima de l’esmentat transport.


Les bases i models de sol·licitud es poden consultar i recollir:

  • Al centre educatiu corresponent
  • A la seu del Consell Comarcal (C/ Riera de Mus, 1 A Girona)
  • A la web del Consell Comarcal www.girones.cat

 
PUNT D’INFORMACIÓ OBERT AL PÚBLIC:

Lloc:  A la seu del Consell Comarcal (C/ Riera de Mus, 1A de Girona)
Horari: de DILLUNS A DIVENDRES de les 9.00 a les 14.00 h (tel. 972 213 262)


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Del 13 de febrer fins al 26 de febrer de 2013

(ambdós inclosos – al Registre de l' Escola de Lacustària)