dimecres, 30 d’octubre de 2013

ASSEMBLEA GENERAL AMPA

ES FA SABER ALS PARES I MARES DEL CEIP LACUSTÀRIA QUE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL CURS 2013/2014, TINDRÀ LLOC EL DIA 30 D'OCTUBRE A LES 21:00h EN PRIMERA CONVOCATÒRIA I, SI S'ESCAU, A LES 21:30h EN SEGONA CONVOCATÒRIA.

L'ORDRE DEL DIA ÉS EL SEGÜENT:
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
2. Psicopedagoga
3. Menjador Escolar
4. Activitats extraescolars: introducció general de les activitats
5. Presentació i aprovació dels comptes del curs 2012/2013
Presentació i aprovació del pressupost per a aquest curs 2013/2014
6. Venda de xandalls i bates
7. Loteria
8. Relacions amb l'Ajuntament, servei de psicopedagogia, festa fi de curs, audicions musicals
9. Col·laboració de l'AMPA amb l'escola
10. Col·laboració amb el curs de 6è (panera)
11. Festes AMPA: Sant Antoni, fi de curs
12. Renovació de la Junta de l'AMPA, relació de la Junta anterior i actual
13. Elecció de censor/a de comptes curs 2013/2014
14. Torn obert de paraules

Demanem la vostra participació i agraïm la vostra presència per anticipat.