dijous, 8 de gener de 2015

Ajuts Individuals de Desplaçament (AIDs)

El Consell Comarcal del Gironès ha obert convocatòria per a sol•licitar ajuts individuals de desplaçament del curs 2014-2015.

Poden sol•licitar aquest ajut els alumnes que tinguin el seu domicili com a mínim a 3 Km del centre escolar, quan aquest centre sigui el pertinent d'acord amb el mapa escolar.

Si és del vostre interès, cal presentar la documentació a la Direcció del Centre, abans del dia 4 de febrer.

Tota la informació i la documentació a aportar la trobareu a la secretaria del centre, en aquest bloc (a l'apartat SOL·LICITUDS AIDs 14-15 de la columna de la dreta, on hi ha la Convocatòria, les Bases i la Sol·licitud ) i a la web del Consell Comarcal: www.girones.cat

Llagostera, 8 de gener de 2015