dimecres, 12 de març de 2014

Calendari de preinscripció 2014-2015 2n cicle d'Educació Infantil i Ensenyament Obligatori


     Calendari de preinscripció 2014-2015
2n cicle d’Educació Infantil i Ensenyament Obligatori

Fases de la preinscripció
Dates
Difusió de l’oferta
5 de març
Presentació de sol.licituts
De l’11 al 22 de març
La tramesa de sol.licituds per Internet es pot fer fins a les 24h del dia 20 de març
Llistes amb el barem provisional
1 d’abril
Sorteig
2 d’abril
Reclamacions
del 2 al 4 d’abril
Resolució reclamacions (últim dia per introduir i modificació de sol.licituds)
7 d’abril
Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions
10 d’abril
Publicar oferta definitiva
6 de maig
Publicació de les llistes d’admesos
15 de maig

Període de matriculació (infantil, primària)
Del 10 al 13 de juny
Confirmació interna de continuïtats dels alumnes propis (infantil i primària)
Abans del 21 de juny