dimecres, 12 de març de 2014

PREINSCRIPCIÓ CURS 14-15

De l'11 al 21 de març
HORARI DE SECRETARIA:
De dilluns a dijous de 9:15h a 14:00h i de 15:00h a 16:00h
Divendres de 9:15h a 14:00h

DOCUMENTACIÓ BÀSICA PREINSCRIPCIÓ:
Imprès de preinscripció degudament omplert i signat pel pare, la mare o el tutor legal.

Original i fotocòpia de:
  • DNI pare, mare o tutor legal
  • DNI alumne (si en té)
  • Llibre de família
  • Targeta Sanitària Individual
  • La necessària per a la baremació
* El calendari i els criteris de prioritat els podeu veure a les dues entrades de sota.