AMPA

Associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA)

Una de les maneres de participar en la vida del centre educatiu és mitjançant l'associacionisme. Les mares i els pares dels alumnes matriculats en un centre podeu formar associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA).


PER A MÉS INFORMACIÓ DE QUÈ ÉS I COM FORMAR-NE PART PODEU ANAR AL SEGÜENT ENLLAÇ DE LA WEB DEL DEPARTAMENT:   AMPA