CALENDARI ESCOLAR
Les jornades no lectives són les que marca el calendari oficial, a més dels festius locals i de lliure disposició.
Les classes comencen el 12 de setembre de 2017 i acaben el 22 de juny de 2018.

Vacances i festius:
Festius de lliure disposició: 7 de desembre de 2017,  12 de febrer i 30 d'abril de 2018.
Vacances de Nadal: del 22 de desembre de 2017, a migdia, al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos.
Setmana Santa: del 24 de març al 2 d'abril de 2018, ambdós inclosos.

Festa Major: 21 i 22 de maig de 2018
Jornada intensiva (de 9h a 13h): el 22 de desembre de 2017, i del 5 al 22 de juny de 2018.