CONSELL ESCOLAR


  El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d'administració i serveis, etc.


  En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.


  Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.
QUI SOM?

Directora, Dolors Pairó Parramon
Secretària, Ruth Vert Moll
Cap d’estudis, Dolors Garolera Solà

Representant de l’Ajuntament, Anna Hereu Masó

Representants electes del sector mestres, Anna Méndez Canals, M. Àngels Rosés Campreciós, Montserrat Masdevall Roca, Mònica Dauset Corney

Representants electes del sector famílies, M. Teresa Gurnés Selis, Montse Camprubí Herrero, Eva Casademont Magaldi.
Representant de l’Associació de Famílies d’Alumnes, Natàlia Velàzquez Melció

Representant del Personal  l’Administració i Serveis, Toni Maqueda Moreno


PER A MÉS INFORMACIÓ DE QUÈ ÉS I COM FORMAR-NE PART PODEU ANAR AL SEGÜENT ENLLAÇ DE LA WEB DEL DEPARTAMENT:   CONSELL ESCOLAR